Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING J.J. VAN OOSTEN MAKELAARDIJ B.V.

U heeft te maken met J.J. van Oosten Makelaardij B.V.. J.J. van Oosten Makelaardij B.V. is een NVM-makelaar en taxateur. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt J.J. van Oosten Makelaardij bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet.
 

VAN WELKE DIENSTEN VAN DE NVM-MAKELAAR/TAXATEUR MAAKT U GEBRUIK?

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.
 

BIJ WONINGEN:

U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar/taxateur:
 • U wilt uw woning verkopen. Zie 1.
 • U wilt een woning laten taxeren. Zie 6.
 
U wilt een woning kopen en geeft daarbij een opdracht aan de NVM-makelaar:
 • U wilt een woning kopen. Zie 2.
 
Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet de NVM-makelaar via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:
 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar.
  Zie 5.
 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een koopwoning bezichtigen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 3.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 4.
 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Voor al deze verwerkingen is J.J. van Oosten Makelaardij B.V. de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:
J.J. van Oosten Makelaardij B.V.
KvK nummer 63405601
Straatweg 225, 3054 AG te Rotterdam
info@vanoostenmakelaardij.nl
010-422 1100
 

GEGEVENSVERSTREKKING AAN DE NVM

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:
 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.
NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:
        NVM
        KvK 30102683
        Postbus 2222
        3430 DC Nieuwegein
        cv@nvm.nl
NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.
 

WIJ NEMEN UW PRIVACY SERIEUS

De NVM-makelaar en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NVM-makelaar.
 

INKIJKEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

Wilt u weten welke gegevens de NVM-makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de makelaar.
NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.
Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de NVM-makelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.
 

HOE KUNT U EEN KLACHT INDIENEN?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de NVM-makelaar, neem dan eerst contact op met de NVM-makelaar. Mocht u er met de NVM-makelaar niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

HOE LANG BEWAART DE NVM-MAKELAAR/TAXATEUR DE GEGEVENS?

De NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de NVM-makelaar echter langdurig:
 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVM-makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM-makelaar 5 jaar.
 

1. U VERKOOPT UW WONING EN U HEEFT HIERVOOR DE NVM-MAKELAAR INGESCHAKELD;

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen 3 jaar
De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan. a 20 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.
 
Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
a 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). c 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. b 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen 3 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a NVM (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Notaris, koper, aankoopmakelaar
c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
 
 
 

2. U BENT OP ZOEK NAAR EEN KOOPWONING EN U HEEFT HIERVOOR DE NVM-MAKELAAR INGESCHAKELD

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.  geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.  geen 3 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.  geen 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.  geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.  geen 20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen 3 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a Verkoper en verkoopmakelaar
b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
c Notaris, verkoper, verkoopmakelaar
 


3. U WILT EEN KOOPWONING BEZICHTIGEN DIE VIA DE NVM-MAKELAAR WORDT AANGEBODEN

In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar u een goed beeld van de woning en legt de NVM-makelaar vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 1 jaar
Datum van bezichtiging en uw mening over de woning. a 1 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. a 1 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a Verkoper of verhuurder van pand
 


4. U WILT EEN WONING KOPEN DIE VIA DE NVM-MAKELAAR WORDT AANGEBODEN

Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
Uw mening over de woning. b 3 jaar
Gegevens over de biedingen. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). d 5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper. a 3 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. b 3 jaar
 
  Ontvangers van gegevens
a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Verkoper
c Notaris, koper, aankoopmakelaar
d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
 
 

5. U WILT VRIJBLIJVEND OP DE HOOGTE GEHOUDEN WORDEN VAN HET AANBOD DOOR DE NVM MAKELAAR

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens                    Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  geen Tot intrekking van toestemming
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.  geen Tot intrekking van toestemming
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.  geen Tot intrekking van toestemming
 
 

6. U WILT EEN TAXATIE VAN EEN WONING LATEN UITVOEREN EN U HEEFT HIERVOOR DE NVM-MAKELAAR/TAXATEUR INGESCHAKELD

Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor uw woning een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
 
Gegevens                              Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.  a 20 jaar
Gegevens van uw woning om de waarde te bepalen. a 20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt.  geen 20 jaar
 
  Ontvangers van gegevens                                   
a Validatie instituut op taxaties.
 

GEGEVENSGEBRUIK DOOR DE NVM

De NVM-makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM. NVM is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM doet het volgende met deze gegevens:
 1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt.

A       ACTUEEL AANBOD WONINGEN BIJ NVM-MAKELAARS

Als u een woning via een NVM-makelaar wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:
 • Het adres van de woning, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning).
Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.
 

B       ACTUEEL AANBOD WONINGEN OP (HUIZEN)WEBSITES, WAARONDER FUNDA

Als u een woning via een NVM-makelaar wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:
 • Het adres van de woning, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.
Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via uw NVM-makelaar toestemming om dit al dan niet te doen.
Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.
 

C       DATABASE MET HISTORISCH AANBOD

Van alle woningen die via een NVM-makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:
 • Het adres van de woning, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.
De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de woningmarkt mogelijk. De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:
 • Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).
Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.
 

BEVEILIGEN

J.J. van Oosten Makelaardij B.V. gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.
 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op http://www.vanoostenmakelaardij.nl/privacy Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS 

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die J.J. van Oosten Makelaardij B.V. over u heeft verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar:
 
Telefonisch                       010 – 422 11 00 (maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:30 en
                                           zaterdag van 10:00 tot 14:00).
 
E-mail                                 privacy@vanoostenmakelaardij.nl
 
Post                                   J.J. van Oosten Makelaardij B.V.
                                           Straatweg 225, 3054 AG te ROTTERDAM

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage , u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.


AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

INWERKINGSTREDING

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.